Er du interessert i hvordan kommuner kan redusere utslipp av klimagasser? Lurer du på hva din kommune kan gjøre for å sette klimaarbeidet i system og skape engasjement for lokalt klimaarbeid? Da er dette podcasten for deg.

Her får du høre hvordan klimarådgivere, ordførere og andre jobber for å kutte utslipp av klimagasser. Bli inspirert av dem som har skapt endring og resultater over hele landet.

Du kan høre episodene på de fleste podkast-apper eller her på nettsiden.

Klimapodcast 68: Andreas Bjelland Eriksen

Hva mener vår nye klima- og miljøminister om kommunenes rolle i arbeidet med klimatilpasning og utslippskutt? Les mer om Klimapodcast 68

Klimapodcast 67: Klimabyråkrat går til psykologen

Føles det noen ganger litt tungt å jobbe med klimautfordringene? Bli med til psykologen for noen råd om motivasjon til arbeidshverdagen. Les mer om Klimapodcast 67

Klimapodcast 66: Løvblåser på deling

Kan kommuner spare både penger og klimagassutslipp på at vaktmestrene deler på løvblåsere, snøfresere og annet teknisk utstyr? Les mer om Klimapodcast 66

Klimapodcast 65: Ombruk av byggevarer

Vinduer, dører, isolasjon, skap, servanter, lamper, toaletter, fugemasse og vinkeljern er bare noe av det du finner i nettbutikken Ombygg. Les mer om Klimapodcast 65

Klimapodcast 64: Solceller, hydrogen og såpebobler

Bli med til Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg, et kommunalt bygg stappfullt av klima- og energivennlig teknologi. Les mer om Klimapodcast 64

Klimapodcast 63: Forbilledlige bygg

Hva slags muligheter har kommuner som vil bygge klimavennlig og bærekraftig? Det får du svar på i denne episoden. Les mer om Klimapodcast 63

Klimapodcast 62: Arealnøytralitet

Kan en kommune gjøre plass til flere innbyggere og arbeidsplasser, uten å bruke mer grønne arealer? Det vil iallfall Nordre Follo kommune. Les mer om Klimapodcast 62

Klimapodcast 61: Hva er bærekraftig bruk av kommunenes arealer?

Hvorfor bygges naturen ned i kommunene, og hva slags effekter har det på natur og samfunn? Og hvordan kan arealforvaltningen blir mer bærekraftig? Les mer om Klimapodcast 61

Klimapodcast 60: Barcelona vil lære av Bodø

Bodø kommune har Nord-Norges første utslippsfrie anleggsplass. Nå er byer langt lengre sør interessert i det som skjer i Sjøgata. Les mer om Klimapodcast 60.

Klimapodcast 59: Rett sti på rett plass

På en regnværsdag i fjellet blir stien raskt en liten bekk. Men hva skjer med stien når regnværet blir ekstremt? Les mer om Klimapodcast 59

Klimapodcast 58: Matsvinn og matvinn i Aurskog

På sykehjem og institusjoner i Aurskog-Høland kommune gikk 22 tonn spiselig mat rett i avfallet, hvert år. Det skal kommunen ha slutt på. Les mer om Klimapodcast 58

Klimapodcast 57: Slutt på gratis parkering

Asker kommuner gjør det slutt med gratis parkering for egne ansatte. Samtidig belønner de ansatte som lar bilen stå hjemme. Les mer om Klimapodcast 57 her

Klimapodcast 56: Klimaarbeidets tre dimensjoner

- Kommunene må se de personlige, politiske og praktiske dimensjonene av klimaarbeidet i sammenheng, sier forskningsrådgiver Dina Hestad. Les mer om Klimapodcast 56

Klimapodcast 55: Møbel-alkymi i kommunal regi

Om ikke Asker kommune har klart å lage gull av gamle møbler, så har de iallfall kommet ganske nær. Les mer om Klimapodcast 55

Klimapodcast 54: – Sett tydelige mål og få med folket

Skal kommunene lykkes i klimaarbeidet, må de sørge for å få med seg innbyggerne, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Les mer om Klimapodcast 54

Klimapodcast 53: Å bygge på det man har

Gamle bygg kan både oppgraderes og bygges på i høyden, med mulighet for stor klima- og miljøgevinst framfor å bygge nytt. Les mer om Klimapodcast 53

Klimapodcast 52: Innbyggere og ansatte deler kommunens biler

Er bildeling en smart ordning for kommuner? Vi dro til Halden for å høre deres erfaringer med å la egne ansatte og innbyggere dele på de samme bilene. Les mer om Klimapodcast 52

Klimapodcast 51: Det enkleste er ofte et tre

Trær beskytter oss i møtet med varmere, våtere og villere vær. En low-tech-løsning for alle som jobber med klimatilpasning i byer og tettsteder. Les mer om Klimapodcast 51

Klimapodcast 50: Klima i hver eneste krone

Finansdirektøren i Trondheim vil at hver eneste kommunale krone skal bidra til en klimavennlig og bærekraftig omstilling. Les mer om Klimapodcast 50

Klimapodcast 49: Utslippsfrie lastebiler

Nå finnes det elektriske semitrailere som kan kjøre Oslo-Trondheim uten å lade. Kommunene kan bidra til at det blir flere av dem. Les mer om Klimapodcast 49

Klimapodcast 48: Konsulentens klimamakt

Råd fra konsulentselskaper kan ha stor innvirkning på kommunenes klima- og miljøarbeid. Hvordan forvalter konsulentene dette ansvaret? Les mer om Klimapodcast 48 her

Klimapodcast 47: Rettferdig klimaomstilling

Hvordan kan kommunene lykkes i klimaarbeidet, uten å bli stanset av opprør og protester? Les mer om Klimapodcast 47 her.

Klimapodcast 46: Arkitektens klimaråd til kommunene

Bygg kan gå fra å være en vesentlig del av klimaproblemet til å bli en stor del av løsningen, sier arkitekt og Snøhetta-grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen. Les mer om Klimapodcast 46

Klimapodcast 45: Betaler godt for oppgradert avfall

Hvis gamle ting kunne snakke, ville kanskje noen av dem sitert Mark Twain og sagt: Ryktet om min død er betydelig overdrevet. Les mer om Klimapodcast 45

 

Klimapodcast 44: Slipp bekkene fri, det er flom!

Hvordan få til fire ting samtidig: Beskytte mot overvannsskader, rense vann, bidra til biologisk mangfold og gjøre boligområder mer attraktive? Les mer om Klimapodcast 44

Klimapodcast 43: Den grønne næringssjefen

Næringssjefen i Bjørnafjorden kommune ønsker å jobbe tett med bedriftene for å gjøre dem grønnere. Les mer om Klimapodcast 43

Klimapodcast 42: Vil bli verdens reneste øyrike

Seks kommuner i Lofoten satser offensivt på grønn omstilling. De ser flere fordeler ved å være tidlig ute. Les mer om Klimapodcast 42

Klimapodcast 41: Hva sier FNs klimapanel?

To norske forfattere i FNs klimapanel forteller om arbeidet med rapporten, hovedbudskapene og klimautfordringer for kommunene. Les mer om Klimapodcast 41

Klimapodcast 40: Klimaplanlegging med digital tvilling

Ålesund vil bli en mer klimavennlig og bærekraftig kommune. Med en digital 3D-kopi av byen, håper de at planleggingen blir mer effektiv. Les mer om Klimapodcast 40

Klimapodcast 39: Borgerpanel i lokalt klimaarbeid

Kan helt vanlige innbyggere bidra til at kommunens klimaarbeid blir smartere og mer effektivt? Det ville Oslo kommune finne ut av. Les mer om Klimapodcast 39

Klimapodcast 38: Kan bygda bli mindre bilavhengig?

Det er mye som kan gjøres for at bygde-Norge skal bli mindre avhengig av bil. Med på kjøpet kan vi få triveligere tettsteder og sprekere folk. Les mer om Klimapodcast 38

Klimapodcast 37: Fra forslag til flertall

Du er en engasjert lokalpolitiker som vil få fart på klimaarbeidet i kommunen. Hva gjør du da? Hva er din rolle og hva er rådmannens rolle? Les mer om Klimapodcast 37

Klimapodcast 36: De langsomme klimaendringene

Mer styrtregn, ras og flom er blant de tydeligste effektene av klimaendringer. Men også de langsomme og mindre synlige endringene har stor betydning, også lokalt. Les mer om Klimapodcast 36

Klimapodcast 35: FNs bærekraftsmål og kommunenes klimaarbeid

Hva betyr FNs bærekraftsmål for kommunene? Og hva betyr kommunene for Norges oppfølging av bærekraftsmålene? Les mer om Klimapodcast 35

Klimapodcast 34: Siloknuseren

Bergen kommune har fått en egen klimaetat. De som jobber der, skal bryte ned siloene som hindrer samarbeid på tvers av fagdisipliner og enheter. Les mer om Klimapodcast 34

Klimapodcast 33: Planleggerens frihet, makt og ansvar

Kommunene har stor frihet til å bestemme hvordan de skal sikre en bærekraftig utvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Les mer om Klimapodcast 33

Klimapodcast 32: Klimaomstilling i nord

Hvordan få fart på klimaomstillingen i Nord-Norge, og sørge for at det kommer både innbyggere og næringsliv til gode? Les mer om Klimapodcast 32

Klimapodcast 31: Slik påvirker klimaendringene oss

Hva betyr klimaendringene for deg og meg, kommunene og Norge som samfunn og nasjon? Vi spurte en samfunnsengasjert klimaforsker fra Bergen. Mer om Klimapodcast 31

Klimapodcast 30: Havna som klimaløsning

Sju havner i Oslofjorden samarbeider om klimaløsninger. Miljøsjefen i Oslo havn sier de kan levere utslippskutt til hele byen. Les mer om Klimapodcast 30

Klimapodcast 29: Press fra alle kanter

I Asker krever både politikere og innbyggere at kommunen prioriterer klimaarbeidet. Den blå kommunen vil lede an i den grønne omstillingen. Les mer om Klimapodcast 29

Klimapodcast 28: Den grønne anleggsplassen

Trondheims første fossilfrie anleggsplass var fornyelsen av det historiske Torvet. Og snart går kommunen i gang med en helt utslippsfri anleggsplass. Les mer om Klimapodcast 28

Klimapodcast 27: Slik temmer du regnet

Styrtregn blir vanligere og kraftigere. Bli med en tur i Oslos gater for å høre hvordan ekstremnedbør kan temmes før det ødelegger hus og veier. Les mer om Klimapodcast 27

Klimapodcast 26: Klimatilpasning

Uansett hvor raskt verden klarer å kutte utslipp av klimagasser, må kommunene håndtere klima og vær som blir mer uforutsigbart og ekstremt. Les mer om Klimapodcast 26

Klimapodcast 25: Med loven i hånd

Lokalt folkevalgte og ansatte i kommunene rår over et superverktøy i klimaarbeidet: Plan- og bygningsloven. Les mer om Klimapodcast 25

Klimapodcast 24: Sunn økonomi, rettferdige klimatiltak

Hvordan gjøre økonomien sunnere og grønnere, og hvordan gjøre klimatiltak mer rettferdige? Og hva er kommunenes rolle i dette? Les mer om Klimapodcast 24

Klimapodcast 23: Den magiske fabrikken

I Tønsberg blir matavfall og ku- og grisebæsj til drivstoff, supergjødsel og klimavennlige tomater. Bør det bli flere slike anlegg i Norge? Les mer om Klimapodcast 23

Klimapodcast 22: Byutvikling med pisk og gulrot

Gratis ferje og billig buss, men også bomring og færre parkeringsplasser. I Fredrikstad lirkes folk over på klimavennlig transport, steg for steg. Les mer om Klimapodcast 22

Klimapodcast 21: Klimamotivasjon

Hvordan skal du få folk med deg i klimaarbeidet, og ikke mot deg? Og bør kommuner bruke tid på å markedsføre seg som grønne og klimavennlige? Les mer om Klimapodcast 21

Klimapodcast 20: Hva kan grønn teknologi gjøre for kommunene?

Hvordan kan grønn teknologi hjelpe kommunene med å kutte utslipp av klimagasser? Vi har spurt teknologipådriverne i miljøstiftelsen Zero. Les mer om klimapodcast 20

Klimapodcast 19: Er vi like gode som svenskene?

Helsingborg kommune tar en klimaavgift på ansattes tjenestereiser med fly og bil. Pengene setter de i et fond for klimatiltak i egen virksomhet. Les mer om Klimapodcast 19

Klimapodcast 18: Mer effektivt klimaarbeid

Hvorfor er det så vanskelig for kommunene å nå klimamålene sine? Kim Øvland forsker på saken, og har noen forslag til hva kommunene kan gjøre. Les mer om Klimapodcast 18

Klimapodcast 17: Fritt reisevalg

På Bergens mobilpunkter kan du velge reisemåte på øverste hylle: Bil, sykkel eller kollektivt – alt etter hva som passer deg best, akkurat den dagen. Les mer om Klimapodcast 17

Klimapodcast 16: Sett karbonet i husarrest

Kommuner bør bygge skoler, idrettshaller og andre store bygg i tre, sier tredriver Kristin Vedum. Mer om Klimapodcast 16

Klimapodcast 15: Den dyktige bonden

Bli med til en klimasmart bonde på Hadeland, og lær om alt fra klimavennlig traktorkjøring, biokull og flisfyring til klimamerking av oksesæd. Mer om Klimapodcast 15

Klimapodcast 14: Når sjukepleierne får velge bil

Når Hamar kommune skal kjøpe inn elbiler, er det de ansatte som bestemmer. Mer om Klimapodcast 14

Klimapodcast 13: Spleiselag for klima

I Østfold har kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen forpliktet seg til klimasamarbeid. Ressursene spleiser de på. Mer om Klimapodcast 13

 

Klimapodcast 12: Hva kan små kommuner lære av Oslo?

Hva kan små og mellomstore norske kommuner lære av klimaarbeidet i Oslo? Vi har spurt Heidi Sørensen, direktør i klimaetaten i Oslo kommune. Mer om klimapodcast 12

Klimapodcast 11: Organisering av klimaarbeidet i kommunen

– For å nå klimamålene må vi ta hele kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet i bruk, sier Kjetil Bjørklund i KS. Mer om klimapodcast 11

Klimapodcast 10: Statsråden om kommunenes klimaarbeid

– Klimautfordringene påvirker alle deler av samfunnet. Og kommunene er avgjørende for å håndtere det, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Mer om klimapodcast 10

Klimapodcast 9: Fossilfrie anleggsmaskiner, takk!

Kan kommunene bruke elektrisk utstyr til bygge- og anleggsarbeid? Utvilsomt, sier kommuner som har testet det. Mer om klimapodcast 9

Klimapodcast 8: Fylkeskommune med klimamuskler

Fylkeskommunene er klimaarbeidets Clark Kent. Bak den beskjedne fasaden kan de flekse digre klimamuskler. Mer om klimapodcast 8

Klimapodcast 7: I et minefelt av klimafarer

Ekstremvær har allerede fått store konsekvenser for kommunene. Men det er bare én av mange trusler kommunene møter som følge av klimaendringene. Mer om klimapodcast 7

Klimapodcast 6: Mjøsas grønne svane

Hamar kommune vil være Mjøsas grønne svane. Kommunen skifter ut fossilbiler i stort tempo, har et eget klimabudsjett og en engasjert kommuneledelse. Mer om klimapodcast 6

Klimapodcast 5: Elefanten i klimarommet

Forsker Carlo Aall peker på forbruket som elefanten i klimarommet. Og han mener at kommunene kan gjøre noe med den. Mer om klimapodcast 5

Klimapodcast 4: Hva kan en liten kommune få til?

Eid kommune i Nordfjord i Sogn og Fjordane har rundt 6000 innbyggere. Men klimaarbeidet deres har fått ringvirkninger internasjonalt. Mer om klimapodcast 4

Klimapodcast 3: Slik ble Arendal en klimakommune

I over ti år har Arendal kommune jobbet systematisk med klima. Hør klimarådgiver Ragnhild Hammer fortelle hvordan. Mer om klimapodcast 3

Klimapodcast 2: Privat-offentlig samarbeid om klimaløsninger

Hør Helene Frihammer, leder av Klimapartnere Vestland, fortelle hvordan nettverket kan gi kommunene verdifull drahjelp i klimaarbeidet. Mer om klimapodcat 2

Klimapodcast 1: Vil ha el-revolusjon i Lofot-fisket

Ordfører Hans Fredrik Sørdal i Flakstad kommune forteller om hvordan de jobber for å gjøre fiskeflåten klimavennlig. Mer om klimapodcast 1

Musikken i episodene er laget og spilt inn av Einar Flaa for Miljødirektoratet.

RSS

Podcastens vertstjeneste: Libsyn.com