Er du interessert i hvordan kommuner kan redusere utslipp av klimagasser? Lurer du på hva din kommune kan gjøre for å sette klimaarbeidet i system og skape engasjement for lokalt klimaarbeid? Da er dette podcasten for deg.

Her får du høre hvordan klimarådgivere, ordførere og andre jobber for å kutte utslipp av klimagasser. Bli inspirert av dem som har skapt endring og resultater over hele landet.

Du kan høre epsiodene på de fleste podkast-apper eller her på nettsiden.

Klimapodcast 24: Sunn økonomi, rettferdige klimatiltak

Hvordan gjøre økonomien sunnere og grønnere, og hvordan gjøre klimatiltak mer rettferdige? Og hva er kommunenes rolle i dette? Les mer om Klimapodcast 24

Klimapodcast 23: Den magiske fabrikken

I Tønsberg blir matavfall og ku- og grisebæsj til drivstoff, supergjødsel og klimavennlige tomater. Bør det bli flere slike anlegg i Norge? Les mer om Klimapodcast 23

Klimapodcast 22: Byutvikling med pisk og gulrot

Gratis ferje og billig buss, men også bomring og færre parkeringsplasser. I Fredrikstad lirkes folk over på klimavennlig transport, steg for steg. Les mer om Klimapodcast 22

Klimapodcast 21: Klimamotivasjon

Hvordan skal du få folk med deg i klimaarbeidet, og ikke mot deg? Og bør kommuner bruke tid på å markedsføre seg som grønne og klimavennlige? Les mer om Klimapodcast 21

Klimapodcast 20: Hva kan grønn teknologi gjøre for kommunene?

Hvordan kan grønn teknologi hjelpe kommunene med å kutte utslipp av klimagasser? Vi har spurt teknologipådriverne i miljøstiftelsen Zero. Les mer om klimapodcast 20

Klimapodcast 19: Er vi like gode som svenskene?

Helsingborg kommune tar en klimaavgift på ansattes tjenestereiser med fly og bil. Pengene setter de i et fond for klimatiltak i egen virksomhet. Les mer om Klimapodcast 19

Klimapodcast 18: Mer effektivt klimaarbeid

Hvorfor er det så vanskelig for kommunene å nå klimamålene sine? Kim Øvland forsker på saken, og har noen forslag til hva kommunene kan gjøre. Les mer om Klimapodcast 18

Klimapodcast 17: Fritt reisevalg

På Bergens mobilpunkter kan du velge reisemåte på øverste hylle: Bil, sykkel eller kollektivt – alt etter hva som passer deg best, akkurat den dagen. Les mer om Klimapodcast 17

Klimapodcast 16: Sett karbonet i husarrest

Kommuner bør bygge skoler, idrettshaller og andre store bygg i tre, sier tredriver Kristin Vedum. Mer om Klimapodcast 16

Klimapodcast 15: Den dyktige bonden

Bli med til en klimasmart bonde på Hadeland, og lær om alt fra klimavennlig traktorkjøring, biokull og flisfyring til klimamerking av oksesæd. Mer om Klimapodcast 15

Klimapodcast 14: Når sjukepleierne får velge bil

Når Hamar kommune skal kjøpe inn elbiler, er det de ansatte som bestemmer. Mer om Klimapodcast 14

Klimapodcast 13: Spleiselag for klima

I Østfold har kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen forpliktet seg til klimasamarbeid. Ressursene spleiser de på. Mer om Klimapodcast 13

 

Klimapodcast 12: Hva kan små kommuner lære av Oslo?

Hva kan små og mellomstore norske kommuner lære av klimaarbeidet i Oslo? Vi har spurt Heidi Sørensen, direktør i klimaetaten i Oslo kommune. Mer om klimapodcast 12

Klimapodcast 11: Organisering av klimaarbeidet i kommunen

– For å nå klimamålene må vi ta hele kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet i bruk, sier Kjetil Bjørklund i KS. Mer om klimapodcast 11

Klimapodcast 10: Statsråden om kommunenes klimaarbeid

– Klimautfordringene påvirker alle deler av samfunnet. Og kommunene er avgjørende for å håndtere det, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Mer om klimapodcast 10

Klimapodcast 9: Fossilfrie anleggsmaskiner, takk!

Kan kommunene bruke elektrisk utstyr til bygge- og anleggsarbeid? Utvilsomt, sier kommuner som har testet det. Mer om klimapodcast 9

Klimapodcast 8: Fylkeskommune med klimamuskler

Fylkeskommunene er klimaarbeidets Clark Kent. Bak den beskjedne fasaden kan de flekse digre klimamuskler. Mer om klimapodcast 8

Klimapodcast 7: I et minefelt av klimafarer

Ekstremvær har allerede fått store konsekvenser for kommunene. Men det er bare én av mange trusler kommunene møter som følge av klimaendringene. Mer om klimapodcast 7

Klimapodcast 6: Mjøsas grønne svane

Hamar kommune vil være Mjøsas grønne svane. Kommunen skifter ut fossilbiler i stort tempo, har et eget klimabudsjett og en engasjert kommuneledelse. Mer om klimapodcast 6

Klimapodcast 5: Elefanten i klimarommet

Forsker Carlo Aall peker på forbruket som elefanten i klimarommet. Og han mener at kommunene kan gjøre noe med den. Mer om klimapodcast 5

Klimapodcast 4: Hva kan en liten kommune få til?

Eid kommune i Nordfjord i Sogn og Fjordane har rundt 6000 innbyggere. Men klimaarbeidet deres har fått ringvirkninger internasjonalt. Mer om klimapodcast 4

Klimapodcast 3: Slik ble Arendal en klimakommune

I over ti år har Arendal kommune jobbet systematisk med klima. Hør klimarådgiver Ragnhild Hammer fortelle hvordan. Mer om klimapodcast 3

Klimapodcast 2: Privat-offentlig samarbeid om klimaløsninger

Hør Helene Frihammer, leder av Klimapartnere Vestland, fortelle hvordan nettverket kan gi kommunene verdifull drahjelp i klimaarbeidet. Mer om klimapodcat 2

Klimapodcast 1: Vil ha el-revolusjon i Lofot-fisket

Ordfører Hans Fredrik Sørdal i Flakstad kommune forteller om hvordan de jobber for å gjøre fiskeflåten klimavennlig. Mer om klimapodcast 1

Musikken i episodene er laget og spilt inn av Einar Flaa for Miljødirektoratet.

RSS

Podcastens vertstjeneste: Libsyn.com