Er du interessert i hvordan kommuner kan redusere utslipp av klimagasser? Lurer du på hva din kommune kan gjøre for å sette klimaarbeidet i system og skape engasjement for lokalt klimaarbeid? Da er dette podcasten for deg.

Her får du høre hvordan klimarådgivere, ordførere og andre jobber for å kutte utslipp av klimagasser. Bli inspirert av dem som har skapt endring og resultater over hele landet.

Du kan høre epsiodene på de fleste podkast-apper eller her på nettsiden.

Klimapodcast 12: Hva kan små kommuner lære av Oslo?

Hva kan små og mellomstore norske kommuner lære av klimaarbeidet i Oslo? Vi har spurt Heidi Sørensen, direktør i klimaetaten i Oslo kommune. Mer om klimapodcast 12

Klimapodcast 11: Organisering av klimaarbeidet i kommunen

– For å nå klimamålene må vi ta hele kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet i bruk, sier Kjetil Bjørklund i KS. Mer om klimapodcast 11

Klimapodcast 10: Statsråden om kommunenes klimaarbeid

– Klimautfordringene påvirker alle deler av samfunnet. Og kommunene er avgjørende for å håndtere det, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Mer om klimapodcast 10

Klimapodcast 9: Fossilfrie anleggsmaskiner, takk!

Kan kommunene bruke elektrisk utstyr til bygge- og anleggsarbeid? Utvilsomt, sier kommuner som har testet det. Mer om klimapodcast 9

Klimapodcast 8: Fylkeskommune med klimamuskler

Fylkeskommunene er klimaarbeidets Clark Kent. Bak den beskjedne fasaden kan de flekse digre klimamuskler. Mer om klimapodcast 8

Klimapodcast 7: I et minefelt av klimafarer

Ekstremvær har allerede fått store konsekvenser for kommunene. Men det er bare én av mange trusler kommunene møter som følge av klimaendringene. Mer om klimapodcast 7

Klimapodcast 6: Mjøsas grønne svane

Hamar kommune vil være Mjøsas grønne svane. Kommunen skifter ut fossilbiler i stort tempo, har et eget klimabudsjett og en engasjert kommuneledelse. Mer om klimapodcast 6

Klimapodcast 5: Elefanten i klimarommet

Forsker Carlo Aall peker på forbruket som elefanten i klimarommet. Og han mener at kommunene kan gjøre noe med den. Mer om klimapodcast 5

Klimapodcast 4: Hva kan en liten kommune få til?

Eid kommune i Nordfjord i Sogn og Fjordane har rundt 6000 innbyggere. Men klimaarbeidet deres har fått ringvirkninger internasjonalt. Mer om klimapodcast 4

Klimapodcast 3: Slik ble Arendal en klimakommune

I over ti år har Arendal kommune jobbet systematisk med klima. Hør klimarådgiver Ragnhild Hammer fortelle hvordan. Mer om klimapodcast 3

Klimapodcast 2: Privat-offentlig samarbeid om klimaløsninger

Hør Helene Frihammer, leder av Klimapartnere Vestland, fortelle hvordan nettverket kan gi kommunene verdifull drahjelp i klimaarbeidet. Mer om klimapodcat 2

Klimapodcast 1: Vil ha el-revolusjon i Lofot-fisket

Ordfører Hans Fredrik Sørdal i Flakstad kommune forteller om hvordan de jobber for å gjøre fiskeflåten klimavennlig. Mer om klimapodcast 1

Musikken i episodene er laget og spilt inn av Einar Flaa for Miljødirektoratet.

RSS

Podcastens vertstjeneste: Libsyn.com